לְמַמֵן

יחס תפעולי

היחס התפעולי משווה הוצאות ייצור וניהול למכירות נטו. היחס חושף את העלות לדולר מכירות של הפעלת עסק. יחס תפעולי נמוך יותר הוא אינדיקטור טוב ליעילות תפעולית, במיוחד כאשר היחס נמוך בהשוואה לאותו יחס של מתחרים וחברות אמת מידה.

יחס התפעול שימושי רק כדי לראות אם עסק הליבה מסוגל לייצר רווח. מכיוון שלא נכללות כמה הוצאות בעלות משמעות משמעותית, זה לא מהווה אינדיקטור טוב לביצועים הכוללים של העסק, ולכן יכול להיות מטעה בשימוש ללא מדדי ביצוע אחרים. לדוגמא, חברה עשויה להיות ממונפת מאוד ולכן עליה לבצע תשלומי ריבית מסיביים שאינם נחשבים לחלק מיחס התפעול. עם זאת, בדרך כלל משתמשים ביחס זה על ידי המשקיעים להערכת תוצאות העסק.

לחישוב היחס התפעולי, הוסף את כל עלויות הייצור (כלומר עלות הסחורה שנמכרה) ואת הוצאות הניהול (הכוללות הוצאות כלליות, ניהוליות ומכירה) וחלק לפי מכירות נטו (שהן מכירות ברוטו, בניכוי הנחות מכירה, החזרות , וקצבאות). המדד אינו כולל עלויות מימון, הוצאות שאינן תפעוליות ומסים. החישוב הוא:

(הוצאות ייצור + הוצאות ניהול) ÷ מכירות נטו = יחס תפעולי

וריאציה בנוסחה היא לא לכלול הוצאות ייצור, כך שרק הוצאות ניהול מתואמות למכירות נטו. גרסה זו מניבה יחס נמוך בהרבה, והיא שימושית לקביעת סכום עלויות הניהול הקבועות שיש לכסות במכירות. ככזה, זוהי וריאציה בחישוב ההפסקה. החישוב הוא:

הוצאה מנהלית ÷ מכירות נטו

לדוגמא, לחברת ABC הוצאות ייצור של 600,000 $, הוצאות ניהול של 200,000 $ ומכירות נטו של 1,000,000 $. יחס התפעול שלו הוא:

(600,000 $ הוצאות ייצור + 200,000 $ הוצאות ניהול) ÷ $ 1,000,000 מכירות נטו

= 80% יחס תפעולי

לפיכך, הוצאות התפעול הן 80% מהמכירות נטו.

אזהרות בנוגע לשימוש

יחס התפעול מעיד מעט כאשר נלקח כמדד יחיד לתקופת זמן אחת, שכן הוצאות התפעול יכולות להשתנות במידה ניכרת בין חודשים. במקום זאת, עדיף לעקוב אחר היחס בקו מגמה. אם המכירות הן עונתיות, זה יכול להיות הגיוני להשוות את תוצאות החודש לתוצאות של אותו חודש בשנה הקודמת.