לְמַמֵן

טופס חשבון

טופס החשבון מתייחס לפורמט של שתי עמודות להצגת המאזן. במתכונת זו נכסים רשומים בעמודה הראשונה, ואילו התחייבויות וחשבונות הוניים רשומים בעמודה השנייה. פריסה זו תואמת את המשוואה החשבונאית, שם סך הנכס שווה לסך כל ההתחייבויות וההון. סיכומים אלה מופיעים בתחתית העמודות הראשונות והשנייה, וכך קל יותר לוודא שהסיכומים תואמים.

סוג הפורמט האחר של המאזן הוא פורמט הדוח, בו כל תיאורי החשבונות מופיעים בעמודה הראשונה, החל בנכסים וכלה בהון עצמי; סך הכל של פריטי שורה מופיע בעמודה השנייה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found