לְמַמֵן

הוצאה שיווקית

הוצאות שיווק מורכבות מהעלויות שנגרמו להצגת סחורות ושירותים של ארגון ללקוחות פוטנציאליים. דוגמאות לעלויות המסווגות כהוצאות שיווק הן:

  • פִּרסוּם

  • דמי סוכנות

  • סקרי לקוחות

  • פיתוח פרסום ומבצעים אחרים

  • מתנות ללקוחות

  • פרסום מקוון

  • חומרים מודפסים ותצוגות

  • ניטור והשתתפות במדיה החברתית

  • חסויות

מרבית הוצאות השיווק מחויבות בהוצאות בתקופה שהתבצעה, אם כי ניתן להתייחס לחומרים מודפסים ועלויות פרסום כהוצאות ששולמו מראש.