לְמַמֵן

הגדרת הכנסה שנצברה

הכנסה שנצברה הינה רווחים מהשקעות שטרם התקבלו על ידי הגורם המשקיע, והגוף המשקיע זכאי להם. מושג זה משמש על בסיס צבירת חשבונאות, כאשר ניתן להרוויח הכנסה גם כאשר המזומנים הקשורים טרם התקבלו. על בסיס בסיס הצבירה, על הגורם המשקיע לצבור את אומדן ההכנסה הטוב ביותר בתקופה החשבונאית בה היא מרוויחה את ההכנסה. יתכן שלא יהיה צורך לייצר צבירה זו אם הסכום אינו מהותי, מכיוון שלצבירה המתקבלת לא תהיה כל השפעה ניכרת על הדוחות הכספיים.

עסק הפועל על בסיס חשבונאי במזומן לא היה רושם הכנסות שנצברו, מכיוון שהוא היה רושם הכנסות רק עם קבלת המזומן. בדרך כלל זה מעכב את ההכרה בהכנסה.

טווח ההכנסה שנצבר מוחל לעיתים גם על הכנסות שישות טרם פרסמה חיוב בגינן ועבורן היא עדיין לא שולמה. זהו תופעה שכיחה בענף השירותים, כאשר פרויקט עשוי לכלול שירותים הניתנים לחיוב למשך מספר חודשים, כאשר חשבונית מונפקת רק בסוף הפרויקט. בתרחיש זה, המושג מכונה בדרך כלל הכנסות שנצברו.

הכנסות שנצברו רשומות בדרך כלל בסעיף הנכסים השוטפים במאזן בחשבון חייבים שנצברו.

לדוגמא, חברת ABC מרוויחה ריבית של 500 דולר במהלך חודש מאי על השקעה באג"ח שתשולם רק על ידי מנפיק האג"ח בסוף השנה. בחודש מאי, ABC מתעדת ערך זה:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found