לְמַמֵן

הכנסה אחרת

הכנסה אחרת היא הכנסה שמקורה בפעילות שאינה קשורה למוקד העיקרי של עסק. לדוגמא, יצרן מכונות כביסה מרוויח הכנסות מדמי שכירות מהשכרת משנה של משרדים שאינם בשימוש לצד שלישי; הכנסות מדמי שכירות אלה יסווגו כהכנסות אחרות בדוח רווח והפסד של החברה. סוגי הכנסות אחרים המסווגים בדרך כלל כהכנסות אחרות הם הכנסות מריבית, רווחים ממכירת נכסים ורווחים מעסקאות מט"ח. סוג העסקה המדויק המאופיין כהכנסה אחרת ישתנה בהתאם לעסק.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found