לְמַמֵן

עקרון תקופת הזמן

עקרון תקופת הזמן הוא התפיסה לפיה עסק צריך לדווח על התוצאות הכספיות של פעילותו על פני תקופת זמן רגילה, שהיא בדרך כלל חודשית, רבעונית או שנתית. לאחר קביעת משך כל תקופת דיווח, השתמש בהנחיות של עקרונות חשבונאות מקובלים או תקני דיווח פיננסי בינלאומיים כדי לרשום עסקאות בכל תקופה.

עליך לכלול בכותרת של דוח כספי את פרק הזמן המכוסה בדוח. לדוגמה, דוח רווח והפסד או דוח על תזרימי מזומנים עשויים לכסות את "שמונה חודשים שהסתיימו ב -31 באוגוסט." עם זאת, המאזן מתוארך לתאריך ספציפי, ולא לטווח תאריכים. לפיכך, בכותרת מאזן עשויה להופיע "החל מ- 31 באוגוסט."

תנאים דומים

עקרון תקופת הזמן ידוע גם כמושג פרק הזמן או הנחת פרק זמן.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found