לְמַמֵן

יש לשלם ימים בתשלום

"ימים לתשלומים מצטיינים" (DPO) מציין את מספר הימים הממוצע שלוקח לעסק לשלם את חשבונותיו. תוצאה גבוהה נחשבת בדרך כלל כמייצגת ניהול מזומנים טוב, מכיוון שעסק מחזיק במזומנים שלו זמן רב ככל האפשר, ובכך מקטין את השקעתו בהון חוזר. עם זאת, נתון DPO ארוך במיוחד יכול להוות סימן לבעיה, כאשר עסק אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו תוך פרק זמן סביר. כמו כן, עיכוב תשלומים זמן רב מדי עלול לפגוע ביחסים עם הספקים. ימי התשלום שיש לתשלום מחושבים כדלקמן:

חשבונות סיום לתשלום / (עלות מכירה / מספר ימים)

= ימי החוב בתשלום

לדוגמא, עסק מחזיק בחשבונות סיום בתשלום של 70,000 $, עלות שנתית של סחורות שנמכרו הוא 820,000 $ ונמדדת על פני תקופה של 365 יום. התוצאה היא החישוב הבא:

70,000 $ תשלומי סיום / (820,000 $ עלות מכירה / 365 ימים)

= 31.2 ימים שיש לשלם

נתון DPO נמוך בדרך כלל מרמז כי עסק משלם את התחייבויותיו מוקדם מדי מכיוון שהוא מגדיל את השקעת ההון החוזר שלו. עם זאת, המשמעות היא גם שחברה מנצלת את הנחות התשלום המוקדם המוצעות על ידי ספקיה. החיסכון הגלום ברוב תנאי התשלום המוקדם יכול להפוך את התשלום המוקדם לאטרקטיבי ביותר, המצדיק נתון DPO נמוך.

בהתחשב בפרשנויות שונות זו של DPO, דרך טובה להעריך את ביצועי התשלומים של עסק היא להשוות את ה- DPO שלו לזה של חברות אחרות באותו ענף. סביר להניח שכולם משתמשים בספקים דומים, וכך מציעים להם את אותן הנחות בתשלום מוקדם.

מדידת ה- DPO יכולה להיות שימושית כחלק מבדיקה נרחבת יותר של נזילות העסק על ידי מלווה או נושה, או על ידי משקיע שרוצה להבין את מצב המזומנים של משקיע פוטנציאלי.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found