לְמַמֵן

חוות דעת מוסמכת

חוות דעת מוסמכת היא הצהרה בכתב של רואה חשבון מוסמך בדוח ביקורת, הקובעת כי הדוחות הכספיים של לקוח מוצגים באופן הוגן, למעט נושא מוגדר. הנושא מתייחס בדרך כלל למגבלה בהיקף הביקורת, כך שהמבקר לא הצליח להשיג ראיות מספיקות כדי לאמת היבטים שונים של העסקאות והדוחות הנבדקים. חוות דעת מוסמכות עשויות להינתן גם אם קיים חוסר תאימות עם GAAP, גילוי לקוי, אי וודאות באומדנים או אם דוח תזרימי המזומנים הושמט.

חוות הדעת המוסמכת רשומה בעמדה השלישית בדוח הביקורת, לאחר הצהרת אחריות ההנהלה להכנת הדוחות הכספיים ולשמירה על מערכת בקרות פנימיות, ותיאור אחריות המבקר.

בעיקרו של דבר, ארגון הנמצא בביקורת מנסה להימנע מדעה מוסמכת, שכן הוא מטיל ספק בדוחות הכספיים של הישות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found