לְמַמֵן

תעודת אג"ח

תעודת איגרות חוב היא מסמך משפטי המתאר את חבות הלווה ואת התנאים לפיהם חוב זה יוחזר למשקיע. הישות המנפיקה תעודת אג"ח מכונה המנפיק. תעודה זו נועדה גם להראות את הבעלות של משקיע על החוב שחייב המנפיק. תנאי ההסדר רשומים בתעודה, כולל הדברים הבאים:

  • שם המנפיק
  • הסכום שיש להחזיר למשקיע (המכונה סכום הפנים)
  • תאריך ההחזר
  • שיעור הריבית שישולם על הכספים המושאלים
  • מספר זיהוי תעודה ייחודי

אם האג"ח מיועדת להימכר בהנחה, במקום לשלם ריבית כלשהי, אז לא יופיע ריבית על האישור.

אין צורך שהמנפיק ישלח תעודות אג"ח למשקיעים בעת רישום אגרות חוב, מכיוון שמשמעות הדבר היא שהחברה מנהלת רישום פנימי של מי שבבעלותו כל אג"ח. אם אגרות חוב מוגדרות כאיגרות חוב, אזי מי שמחזיק בתעודות האג"ח הקשורות יכול לדרוש מהנפיק תשלומי קרן וריבית בתאריכים המצוינים בתעודות. לפיכך, יש צורך במשקיעים לשמור על שליטה הדוקה בתעודות האג"ח הנושאות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found