לְמַמֵן

מאמרים

משמעות תפיסת העלות הנמוכה ביותר או שווי המימוש נטו היא כי יש לדווח על מלאי במחיר הנמוך ביותר של עלותו או שווי מימושו נטו. שווי מימוש נטו הוא מחיר המכירה הצפוי של משהו במהלך העסקים הרגיל, בניכוי עלויות השלמה, מכירה והובלה. לפיכך, אם המלאי מצוין ברשומות החשבונאיות בסכום הגבוה מערכו למימוש נטו, יש לרשום אותו לערכו למימוש נטו. זה נעשה על ידי זיכוי סכום הרישום לחשבון המלאי, וחיוב ההפסד בירידה בחשבון ערך מימוש נטו. ההפסד מופיע בתוך עלות פריט שורה שנמכר בדוח רווח והפסד.

כלל העלות הנמוך ביותר או הערך למימוש נקשר בעקרון השמרנות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found