לְמַמֵן

יתרונות שוליים

הטבות שוליות הן הטבות שמעניקים המעסיקים לעובדים. הטבות שוליות מתווספות לשכר ולשכר, ויכולות להוות גורם מפתח בשימור עובדים איכותיים. דוגמאות ליתרונות שוליים הם:

 • ביטוח נכות

 • ניקוי יבש חינם

 • ארוחות חינם

 • ביטוח בריאות

 • ביטוח חיים

 • הפרשות לתכנית הפנסיה

 • החזר דמי טיפול בילדים

 • החזר אגרות חינוך

 • החזר דמי כושר

 • שימוש ברכב חברה

 • דמי חופשה

בהתאם לסוג ההטבה השולית, היא עשויה להיות פטורה ממס, ובמקרה שכירים אינם משלמים מס הכנסה בגין ההטבה שהתקבלה. במקרים אחרים עליהם לשלם מס הכנסה על השווי ההוגן של ההטבה שהתקבלה.