לְמַמֵן

ריבית לא מחולקת

ריבית לא מחולקת נוצרת כאשר הבעלים של ריבית עבודה חולקים הכנסות והוצאות בהתאם לאינטרסים הבסיסיים היחסי שלהם. לדוגמא, בפעולה אינטרס משותף XE "אינטרס משותף: פעולות", קיים הסכם בין שניים או יותר מבעלי ריבית עובדים, כאשר בעל אחד מוגדר כמפעיל הנכס, וכל בעלים שומר על אינטרס לא מחולק בנכס. . המפעיל אחראי לניהול כולל של חוזה השכירות.

הסדר חלופי הוא הסדר ריבית מחולק, כאשר בעלי ריבית עבודה מקבלים הכנסות ומשלמים עבור הוצאות על בסיס הבעלות שלהם על שטח ספציפי.