לְמַמֵן

שווי שוק

שווי שוק הוא המחיר בו ניתן למכור מוצר או שירות בשוק תחרותי ופתוח. הרעיון הוא הבסיס למספר ניתוחים חשבונאיים כדי לקבוע אם יש לרשום את הערך בספרים של נכס. ניתן לקבוע את שווי השוק ביתר קלות כאשר יש מספר רב של קונים ומוכרים מוכנים העוסקים ברכישה ובמכירה של מוצרים דומים באופן שוטף.

קשה יותר לקבוע את שווי השוק מתי הגורמים הקודמים אינם קיימים. אם כן, ניתן להשתמש בשמאי לקביעת הערכה סבירה של שווי השוק.

התפיסה מתייחסת גם לשווי השוק של ישות בבעלות ציבורית, שהיא מספר מניותיה המצטיינות מוכפל במחיר הנוכחי בו נסחרות המניות.