לְמַמֵן

אג"ח אמון בטחונות

אג"ח אמון בטחונות היא אג"ח המובטחת על ידי השקעות האבטחה של המנפיק עצמו. השקעות אלה מופקדות אצל נאמן, המחזיק בהן מטעם בעלי האג"ח. אם הישות המנפיקה מחדילה את חובת האג"ח שלה, בעלי האג"ח מקבלים את ניירות הערך המוחזקים על ידי הנאמן.