לְמַמֵן

חיוב בנקאי

חיוב בנקאי הוא עמלה המוערכת על ידי מוסד פיננסי לחשבון. ניתן לגבות חיוב בנקאי ממספר סיבות, כולל אלה:

  • לא לשמור על איזון מינימלי

  • הוצאת צ'ק כספים לא מספיק

  • הפקדת צ'ק שמקפיץ

  • חריגה ממגבלת האוברדרפט בחשבון

  • חלוף הזמן, אם יש דמי שירות חודשיים

  • הזמנת שיקים בנקאיים נוספים

  • עמלות עסקה זרות

  • הנפקת הצהרת בנק נייר, ולא הודעה מקוונת

  • הטיפול הידני בעסקאות על ידי מגיד בנק

  • חוסר פעילות בחשבון

חיובים בנקאיים יכולים להוות מקור הכנסה מרכזי עבור מוסד פיננסי.

עסק שנגרם חיובים בנקאיים בדרך כלל יתעד אותם כהוצאות כחלק מתהליך הפיוס החודשי שלו.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found