לְמַמֵן

חשבונאות חברתית

חשבונאות חברתית מודדת את ההשפעה הסביבתית והחברתית של ארגון. גישה זו חורגת מהניסוח הרגיל של דוחות כספיים כדי למדוד גם את השפעת החברה על בעלי העניין. לפיכך, ניתן להשתמש בחשבונאות חברתית לקביעת האחריות של ארגון. גישה זו היא כלי שימושי במיוחד עבור עמותות וגופים ממשלתיים, שכן משימותיהן ממוקדות יותר בשיפור פעילויות רלוונטיות מבחינה חברתית וסביבתית. המדידה והשימוש הפעיל בחשבונאות חברתית מאפשרים למנהלים להתמקד באותן פעולות החשובות במיוחד לבעלי העניין, ובכך לשפר את קבלת הארגון לטווח הארוך.