לְמַמֵן

טון בחלק העליון

הטון בחלק העליון מגדיר את רמת המחויבות של ההנהלה והדירקטוריון לקיום תרבות ארגונית פתוחה, כנה ונכונה מבחינה אתית. זהו מרכיב מרכזי במערכת הבקרות של הארגון, שכן תמיכה נכונה מלמעלה מספקת בסיס חזק לבקרות. לעומת זאת, אם עובדים יראו חוסר יושר והתנהגות לא מוסרית בראש הארגון, הם נוטים פחות לתמוך במערכת הבקרות, ויהיו בסבירות גבוהה יותר לעסוק בפעילות מרמה. בקיצור, העובדים מקפידים על פעולות המפקחים שלהם, וינטו לחקות את התנהגותם.