לְמַמֵן

ההבדל בין סיכון עסקי לסיכון פיננסי

סיכון עסקי הוא האפשרות שפעילות ארגון או סביבה תחרותית יגרמו לו לייצר תוצאות פיננסיות גרועות מהצפוי. סיכון פיננסי הוא האפשרות שלשימוש בחוב למימון פעולות תהיה השפעה שלילית על הרווח. ההבדלים הבאים נוצרים בין שני סוגי הסיכון הללו:

  • סיכון עסקי כרוך בהחלטות תפעוליות ותמחור, ואילו סיכון פיננסי כרוך בבחירות מימון לגבי אופן מימון הארגון.

  • ניתן להפחית את הסיכון העסקי באמצעות החלטות מבוססות היטב, בעוד שניתן להפחית את הסיכון הפיננסי על ידי שינוי תמהיל המימון כדי להעדיף חלק גדול יותר מההון על פני חוב.

  • הסיכון העסקי משנה את ההכנסות מפעילות, ואילו הסיכון הפיננסי משנה את הרווח הנקי.

  • הסיכון העסקי אינו מושפע כאשר שיעורי הריבית משתנים, ואילו הסיכון הפיננסי יגדל במידה ניכרת עם עליית הריבית וירד עם ירידת הריבית.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found