לְמַמֵן

חידוש

הצגה מחדש מתייחסת לתיקון ולפרסום מחדש של דוחות כספיים קודמים. נדרש הצגה מחדש בכל פעם שנמצא כי דוחות כספיים קודמים מכילים אחד או יותר מהטעויות המהותיות. ישנן מספר סיבות לכך שהפרעות שגויות מתרחשות, כולל:

  • שגיאות חשבונאיות

  • דיווח כספי הונאה

  • אי עמידה במסגרת החשבונאית החלה

עסקים מנסים להימנע מהשקעות מחדש, מכיוון שהם הודאה בציבור כי ישות אינה יכולה ליצור דוחות כספיים מהימנים. תוצאה נפוצה של שינוי מחדש היא ירידה פתאומית במחיר המניות של ארגון.

כאשר ישות בבעלות ציבורית חייבת לבצע מחדש את הדוחות הכספיים שלה, תחילה היא מגישה טופס 8-K כדי להודיע ​​לקהילת ההשקעות על המצב, ואז מנפיק טפסים חלופיים 10-Q ו- 10-K, לפי העניין.