לְמַמֵן

יחס גבייה

יחס הגבייה הוא פרק הזמן הממוצע בו חשבונות המסחר בארגון אינם מצוינים. הנוסחה ליחס הגבייה היא לחלק את סך כל החיובים במכירות יומיות ממוצעות. תקופה ממושכת בה חובות חייבים מהווים סיכון אשראי מוגבר עבור המוכר, ומחייבת השקעה גדולה יותר בהון חוזר למימון מלאי הבסיס שנמכר. עם זאת, עסק רשאי לאפשר במכוון תקופת גבייה ארוכה על מנת לשרת לקוחות בסיכון אשראי גבוהים יותר אשר מתחרותיהם אינן מוכנות למכור.

יחס הגבייה ידוע גם כתקופת הגבייה הממוצעת.