לְמַמֵן

מערכת עלות היברידית

מערכת תמחיר היברידית הינה מערכת חשבונאות עלויות הכוללת תכונות של מערכת תמחיר עבודה וגם עלות תהליכית. מערכת תמחיר היברידית שימושית כאשר מתקן ייצור מטפל בקבוצות מוצרים בקבוצות ומחייב את עלות החומרים בקבוצות אלו (כפי שקורה בסביבת עלויות עבודה), תוך צבירת עלויות עבודה ותקורה במחלקה או במרכז העבודה. רמה והקצאת עלויות אלה ברמת היחידה הבודדת (כפי שקורה בסביבת עלויות תהליכים).

עלות היברידית משמשת לרוב במצבים בהם יש עיבוד זהה של מוצר בסיס, כמו גם שינויים בודדים המתבצעים מעבר לרמת הבסיס של העיבוד. לדוגמא, מצב זה נוצר כאשר מייצרים מוצרים זהים עד שהם מגיעים לפעולת הצביעה, ולאחר מכן כל מוצר מקבל ציפוי שונה, כאשר לכל שכבה יש עלות שונה.

כדוגמה נוספת, חברה מייצרת מגוון מקררים, שכולם דורשים עיבוד זהה, אך כמויות חומרים שונות. היא יכולה להשתמש במערכת עלות עבודה כדי להקצות כמויות משתנות של חומרים לכל מקרר, תוך שימוש בשיטת עלות התהליך כדי להקצות את עלות העבודה והתקורה באופן שווה על פני כל המקררים המיוצרים.

הנושא המרכזי בבחירת השימוש במערכת היברידית הוא האם חלקים מסוימים בתהליך הייצור מתייחסים בקלות רבה יותר למערכת שונה מזו המשמשת את עיקר פעולת הייצור. חברות רבות לא מבינות שהן משתמשות במערכת תמחור היברידית - הן פשוט התאימו את מערכות חשבונאות העלויות שלהן לדרישות התפעוליות של המודלים העסקיים שלהן.

שיקול בעת שימוש במערכת היברידית הוא העלות הנוספת של שימוש למעשה בשתי מערכות מעקב אחר עלויות, ולא ברעיון מעקב עלויות יחיד לכל הפעולות. השתמש רק במערכת היברידית אם המידע המתקבל שונה באופן משמעותי ממה שהיה נגזר משימוש במערכת תמחיר עבודה בלבד או רק במערכת עלות תהליכית.

תנאים דומים

מערכת תמחיר היברידית מכונה גם מערכת עלות תפעול.