לְמַמֵן

בקרות מונעות

בקרות מונעות משמשות כדי למנוע אובדן או שגיאה. דוגמאות לבקרות מונעות הן חובות מופרדות והגנה פיזית על נכסים. בקרות אלה משולבות בדרך כלל בתהליך, כך שהן מיושמות באופן רציף. הם נפוצים במיוחד כאשר חומרת ההפסד נחשבת גבוהה למדי, כך שהטלתם תפחית את ההסתברות לאובדן כלשהו.