לְמַמֵן

מאזן מתוקצב

הגדרת מאזן מתוקצב

המאזן המתוקצב מכיל את כל הפריטים שנמצאים במאזן רגיל, אלא שזהו תחזית של איך ייראה המאזן בתקופות התקציב העתידיות. הוא מורכב ממספר חישובים תומכים, שדיוקם עשוי להשתנות בהתאם לריאליזם של התשומות למודל התקציבי. המאזן המתוקצב שימושי ביותר לבדיקה האם מצבה הכספי החזוי של חברה נראה סביר. הוא גם חושף תרחישים שאינם תומכים כלכלית (כגון דרישת סכומי חוב גדולים), שההנהלה יכולה לתקן באמצעות שינוי המודל הבסיסי.

יש לבנות מאזן מתוקצב לכל תקופה שנמשכת על ידי מודל התקציב, ולא רק לתקופת הסיום, כך שמנתח התקציבים יוכל לקבוע אם תזרימי המזומנים המוערכים שיופקו יספיקו כדי לספק מימון הולם לחברה לאורך כל הדרך. תקופת התקציב.

דוגמה למאזן המתוקצב

להלן דוגמה למאזן מתוקצב:

תאגיד גדול מאוד

מאזן מתוקצב

נכון לשנת 31 בדצמבר 20XX

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found