לְמַמֵן

בסיס צבירה

בסיס צבירה הוא שיטה לרישום עסקאות חשבונאיות בגין הכנסות בעת הרווחים והוצאות בעת ההוצאות. בסיס הצבירה מחייב שימוש בקצבאות להחזר מכירות, חובות גרועים והתיישנות מלאי, שהם לפני פריטים כאלה בפועל. דוגמה לחשבונאות בסיס צבירה היא רישום הכנסות ברגע שהנפקת החשבונית הקשורה ללקוח.

יתרון מרכזי של בסיס הצבירה הוא בכך שהוא תואם הכנסות עם הוצאות נלוות, כך שניתן לראות את ההשפעה המלאה של עסקה עסקית בתוך תקופת דיווח אחת.

רואי החשבון יאשרו דוחות כספיים רק אם נערכו על בסיס צבירת חשבונאות.

השיטה החלופית לרישום עסקאות חשבונאיות היא בסיס המזומנים.