לְמַמֵן

סידור קפיצת מנעולים

הסדר מנעול קפיצי דורש שימוש בחשבון פיקדון בשליטת המלווה רק כאשר קיים אירוע מעורר, כגון מחדל הלוואה על ידי לווה או כישלון יחס שירות חוב. בשלב זה החשבון מוגדר ומשלמים מקבלים הודעה על שליחת התשלומים שלהם לתיבת הנעילה.

טריגר זה מספק למלווה ביטחון מסוים, שכן אז יש לו גישה ישירה לתזרים המזומנים של הלווה. בנוסף, אין עלויות תקופתיות הקשורות לאפשרות זו, עד ליצירת החשבון.