לְמַמֵן

הגדרת בעלי עניין

בעל עניין הוא כל אדם או ישות שיש להם אינטרס בעסק או בפרויקט. לבעלי העניין יכולה להיות השפעה משמעותית על ההחלטות הנוגעות לפעילות ולכספים של ארגון. דוגמאות לבעלי עניין הן משקיעים, נושים, עובדים ואפילו הקהילה המקומית. הנה מידע נוסף על הקטגוריות השונות של בעלי העניין:

  • בעלי המניות הם קבוצת משנה של קטגוריית בעלי העניין, מכיוון שבעלי המניות השקיעו כספים בעסק וכך גם בעלי העניין באופן אוטומטי. עם זאת, העובדים והקהילה המקומית לא השקיעו בעסק, ולכן הם בעלי עניין אך לא בעלי מניות. בעלי המניות הם הסיכויים הגבוהים ביותר לאבד את כל כספם במקרה של השבתה של עסק, מכיוון שהם נמצאים בסדר העדיפויות האחרון שישולם מכל הכספים שנותרו.

  • נושים מלווים כסף לחברה, וייתכן שיהיה להם אינטרס מובטח בנכסי החברה, במסגרתו ניתן להחזיר אותם ממכירת אותם נכסים. הנושים מדורגים מול בעלי המניות המשולמים במקרה של השבתה של העסק. הנושים כוללים ספקים, מחזיקי אג"ח ובנקים.

  • העובדים הם בעלי עניין, מכיוון שהמשך העסקתם קשור להמשך המשך ההצלחה של החברה. אם זה ייכשל, יתכן שהם יקבלו תשלום פיטורים, אך יאבדו את כל שאר זרמי ההכנסה הנמשכים מהחברה.

  • הספקים הם בעלי עניין, מכיוון שחלק ניכר מההכנסות שלהם עשויות להגיע מהחברה. אם החברה הייתה משנה את שיטות הרכישה שלה, ההשפעה על הספקים עלולה להיות קשה.

  • הקהילה המקומית היא מערך העניין העקיף ביותר; זה עומד לאבד את עסקיה של החברה אם היא נכשלת, כמו גם את העסקים של כל העובדים שיאבדו את מקום עבודתם כתוצאה מסגירת העסק.

  • הממשלה הינה בעל עניין עקיף, מכיוון שהיא נשענת על העסק לצורך הכנסות ממס, ועשויה שתצטרך לפעול אם העסק מפר כל תקנות ממשלתיות החלות עליו.

בקיצור, בעלי עניין יכולים לכלול מאגר גדול יותר של גופים מאשר קבוצת בעלי המניות המסורתית יותר שבבעלותם עסק.