לְמַמֵן

מרכז עלות

מוקד עלות הוא יחידה עסקית שאחראית רק לעלויות שהיא נושאת. מנהל מרכז עלות אינו אחראי לייצור הכנסות או שימוש בנכסים. הביצועים של מרכז עלות מוערכים בדרך כלל באמצעות השוואה בין עלויות מתוקצבות לעלויות בפועל. העלויות שנוצרו על ידי מרכז עלות עשויות להיות מצטברות למאגר עלויות ולהוקצה ליחידות עסקיות אחרות, אם מרכז העלות מבצע שירותים עבור היחידות העסקיות האחרות. דוגמאות למוקדי עלות הן כדלקמן:

  • מחלקת הנהלת חשבונות

  • מחלקת משאבי אנוש

  • מחלקת IT

  • מחלקת תחזוקה

  • מחקר ופיתוח

ניתן להגדיר מרכז עלות ברמה קטנה יותר מאשר מחלקה. זה יכול להיות כרוך בתפקיד עבודה מסוים, מכונה או פס הרכבה. עם זאת, תצוגה מפורטת יותר זו של מרכזי עלות דורשת מעקב מידע מפורט יותר, ולכן היא אינה נפוצה.

התמקדות הניהול במרכז עלות היא בדרך כלל בהורדת ההוצאות לרמה מינימלית, אולי באמצעות מיקור חוץ, אוטומציה או מכסת רמות שכר. היוצא מן הכלל העיקרי הוא כאשר מרכז עלויות תורם בעקיפין לרווחיות (כגון מו"פ), ובמקרה זה יהיה צורך בהוצאה מינימלית מסוימת לתמיכה במכירות.