לְמַמֵן

הערכת הסדר קבלה

הסדר קבלה מוערך הוא הסדר בו התשלומים לספקים מבוססים על הכמויות שהתקבלו, ולא על חשבונית ספק. התשלום לספק מבוסס על מספר היחידות שהתקבלו והמחיר ליחידה הנקוב בהזמנת הרכש המאשרת. גישה זו יעילה משמעותית מהתהליך המסורתי לתשלומי חשבונות, אך מצריכה מידה רבה של תיאום בין הספק לגורם הרוכש.

להסדר קבלות מוערך יש את היתרונות הבאים:

  • זה מבטל חלק ניכר מהפעילות שאינה מוסיפה ערך המשויכת לפונקציה חייבים.

  • אין שונות בין הסכום המחויב בחשבונית הספק לבין הסכום שהתקבל, מכיוון שאין חשבונית ספק.

  • התשלומים הם בדרך כלל אלקטרוניים, ולכן לא מוציאים שיקים.

  • התהליך יכול להיות אוטומטי במידה רבה.

  • בהתחשב ברמת האוטומציה, הספקים יכולים להסתמך על תשלומים עקביים יותר.