לְמַמֵן

ניירות עבודה

ניירות עבודה הם אוסף המסמכים שהרכיב מבקר תוך בחינת הרישומים הכספיים של לקוח. ניירות עבודה מספקים את הראיות שעליהן מבוססת חוות דעת המבקר בנוגע לרישומים הכספיים של הלקוח. ניירות עבודה נבחנים כחלק מבדיקת עמיתים, בהתאם לתקנים המפורסמים על ידי הגורם הרלוונטי להגדרת התקנים. המסמכים הבאים עשויים להיכלל בניירות העבודה:

  • ניתוחים

  • תוצאות אישור

  • תזכירים

  • לוחות זמנים

  • תמלולים