לְמַמֵן

דוח על הוצאות תפקודיות

דוח על הוצאות פונקציונליות משמש כדי להראות כיצד נוצרות הוצאות עבור כל אזור פונקציונלי בגוף ללא מטרות רווח. אזורים פונקציונליים כוללים בדרך כלל את הדברים הבאים:

  • ניהול ואדמיניסטרציה

  • גיוס כספים

  • תוכניות

מצגת זו מופיעה כמטריצה, שבה כל אזור פונקציונלי מופיע בשורה העליונה של הדוח וסוגי ההוצאות מופיעים בצד שמאל. דוח ההוצאות הפונקציונליות נחשב לדוח נלווה שניתן להוסיף למערך הדוחות הכספיים העיקרי. לפיכך, אין זה הכרחי (אלא אם כן דורש ממקבל הדוחות הכספיים), אלא יכול להכיל מידע שימושי.