לְמַמֵן

רווח גולמי

רווח גולמי מתייחס לסך הרווחים של יחיד לפני ניכויים בגין מיסי הכנסה ומסים אחרים, וכן כל הניכויים שהטיל המעסיק. לדוגמא, לעובד יש רווח ברוטו של 100,000 דולר, לאחר מכן מנוכים 35,000 דולר בגין מס הכנסה, ביטוח לאומי, קישוטים, ביטוח רפואי וניכויים לצדקה, ומשאירים הכנסה נטו של 65,000 דולר. הרווח הגולמי מופיע ביעוץ ההעברה (תלושי שכר) המצורף לתלוש משכורת, יחד עם פירוט של כל הניכויים, וכתוצאה מכך נתון שכר נטו.