לְמַמֵן

סקירה אנליטית

סקירה אנליטית משמשת את רואי החשבון כדי להעריך את סבירות היתרות בחשבונות. רואה חשבון עושה זאת על ידי השוואת שינויים ביתרות חשבונות לאורך זמן, וכן על ידי השוואה בין חשבונות קשורים. להלן מספר דוגמאות לביקורות אנליטיות:

  • אם המכירות גדלות ב -20% במהלך תקופת הבדיקה, אזי חשבונות חייבים לגדול בסכום דומה. אם השינוי היחסי בהתחייבויות גדול מהגידול במכירות, הדבר יכול להיגרם מכמה הנפקות, כגון מאמץ גבייה מופחת או מתן אשראי ללקוחות באיכות נמוכה יותר. בשני המקרים מצוינת עתודה גדולה יותר לחובות גרועים.

  • אם 10% מהמלאי הוכרז כמיושן בשלוש השנים האחרונות, הרי שחיוב ההתיישנות עבור השנה הנוכחית צריך להיות בערך זהה. אם סכום החיוב בפועל נמוך מ -10%, אפשר לחשוד שיש עדיין מלאי מיושן לא מזוהה.

  • אם חל בשנה האחרונה שינוי בחשבון הוצאות העולה על 25% ויותר מ -5,000 דולר, בדוק את הסיבה לשינוי.

ביקורות אנליטיות יכולות להיות שימושיות למדי לאיתור אזורים כלליים בהם הדוחות הכספיים אינם נכונים או שבהם סווגו שגויות של עסקאות. לאחר שהניתוח מזהה תחומי דאגה, על המבקר לערוך חקירה נוספת על מנת לאתר את מקור הבעיה הבסיסית.