לְמַמֵן

לשכפל תשלום

תשלום כפול הוא תשלום נוסף ששולם לספק שכבר שולם. תשלומים כפולים נגרמים כתוצאה מפגמים בתהליכי החשבונות של ישות בתשלום שאינם מגלים נוכחות של תשלומים קודמים. לדוגמא, על תוכנת התשלומים לזהות באופן אוטומטי מספר חשבונית ספק שעבורו כבר בוצע תשלום. המקרה הנפוץ ביותר בו מתרחשים תשלומים כפולים הוא כאשר חשבונית ספק אינה מכילה מספר חשבונית מזהה (כפי שקורה לעיתים קרובות עם חיובים תקופתיים).

יש חברות ביקורת המתמחות באיתור תשלומים כפולים עבור לקוחותיהם.