לְמַמֵן

סיכון תפעולי

סיכון תפעולי הוא רמת אי הוודאות הקשורה לפעילות הליבה של העסק. ישנם מספר סיבות אפשריות לסיכון תפעולי, כולל אלה:

  • שונות הביקוש למוצרים
  • שונות המחירים לאספקה
  • הסיכון להתיישנות של מוצרים
  • הסיכון להתיישנות הציוד
  • הסיכון הכרוך בשינויים בצוות ההנהלה
  • הסיכון לתהליכים פנימיים כושלים
  • הסיכון של כוח אדם לא כשיר
  • הסיכון להונאת עובדים

הסיכון התפעולי אינו כולל סיכונים הקשורים למימון עסק.