לְמַמֵן

ביטחון סביר

אבטחה סבירה היא רמת ביטחון גבוהה בנוגע להפרעות מהותיות, אך לא מוחלטות. הבטחה סבירה כוללת את ההבנה שקיימת סבירות מרחוק שהפרעות שגויות מהותיות לא יימנעו או יתגלו במועד. כדי להשיג ביטחון סביר, המבקר צריך להשיג ראיות ביקורת מתאימות מספיק כדי להפחית את סיכון הביקורת לרמה נמוכה מקובלת. המשמעות היא שיש חוסר ודאות כלשהו הנובע משימוש בדגימה, מכיוון שייתכן שתפספס טעות שגויה מהותית.

בעת ביצוע ביקורת על דוחות כספיים, היעדים הגבוהים של המבקר כוללים קבלת ביטחון סביר בשאלה האם הדוחות הכספיים של הלקוח נקיים משגיאות מהותיות, ובכך מאפשרים למבקר להביע דעה בשאלה האם הדוחות הכספיים מוצגים בצורה הוגנת, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם למסגרת הדיווח הכספי החל (כגון עקרונות חשבונאיים מקובלים).