לְמַמֵן

סיכון ניתן לגיוון

סיכון ניתן לגיוון הוא האפשרות כי יחול שינוי במחיר נייר הערך בגלל המאפיינים הספציפיים של אותו נייר ערך. בעזרת גיוון בתיק המשקיע ניתן לקזז ולסלק סוג זה של סיכון. סיכון הניתן לגיוון שונה מהסיכון הגלום בשוק כולו.

דוגמא לסיכון הניתן לפיזור הוא שמנפיק נייר הערך יחווה אובדן מכירות עקב החזרת מוצר, מה שיביא לירידה במחיר המניה שלה. השוק כולו לא יירד, אלא רק מחיר האבטחה של אותה חברה. משקיע יכול להקל על סיכון זה על ידי השקעה גם במניות של חברות אחרות שלא צפויות להיזכר במוצרים.