לְמַמֵן

נכס פחת

נכס ניתן לפחת הוא נכס המספק תועלת כלכלית במשך יותר מתקופת דיווח אחת. ניתן להחיל מגבלת היוון על מנת למנוע סיווג רכישות בעלות נמוכה יותר כנכסים הניתנים לפחת. נכס כשיר מסווג תחילה כנכס, ולאחר מכן פחתו בהדרגה עלותו לאורך זמן להפחתת ערכו בספרים. דוגמאות לסיווג הנכסים המשמשים לרישום נכסים הניתנים לפחת הם:

  • בניינים

  • מחשבים ותוכנה

  • ריהוט ואבזרים

  • ארץ

  • מְכוֹנוֹת

  • כלי רכב

פרק הזמן בו מופחת נכס תלוי בסיווגו. אדמות אינן מופחתות כלל, מכיוון שהיא נחשבת לבעלת אורך חיים אינסופי.