לְמַמֵן

כיצד לחשב את הריבית המשתמעת

שיעור הריבית המשתמע הוא ההפרש בין שער הספוט לבין שער הפורוורד או הריבית העתידית בעסקה. כאשר הריבית הספוטית נמוכה מהשער הפורוורד או החוזים העתידיים, הדבר מרמז כי שיעורי הריבית יעלו בעתיד.

לדוגמא, אם שיעור קדימה הוא 7% ושיעור הספוט הוא 5%, ההפרש של 2% הוא הריבית המשתמעת. לחלופין, אם מחיר חוזה העתיד למטבע הוא 1.110 והמחיר הספוט הוא 1.050, ההפרש של 5.7% הוא הריבית המשתמעת.

שם ריבית דומה עם מושג בסיסי אחר הוא ריבית זקופה, שהיא ריבית משוערת המשמשת במקום הריבית שנקבעה לחוב, מכיוון שהשיעור שנקבע אינו משקף במדויק את ריבית השוק, או שם אינו שיעור קבוע כלל. ריבית זו משמשת לרוב כאשר הסכם הלוואה אינו מכיל ריבית או ריבית נמוכה במיוחד, ולכן יש להתאים אותה לשיעור שוק לפני שניתן יהיה לרשום אותה כעסקה חשבונאית.