לְמַמֵן

בסיס מקיף אחר לחשבונאות

בסיס חשבונאות מקיף אחר (OCBOA) הוא מסגרת חשבונאית שאינה GAAP המשמשת להפקת דוחות כספיים. דוגמאות ל- OCBOA הן בסיס מזומנים של חשבונאות, בסיס מזומנים שונה של חשבונאות, ובסיס מס הכנסה של חשבונאות. השימוש ב- OCBOA עשוי לחול כאשר יש צורך בדוחות כספיים למטרה מסוימת, או כאשר המכין רוצה להשתמש במערכת פשוטה יותר מ- GAAP הדורשת פחות גילויים. לעתים קרובות פחות יקר להשתמש ב- OCBOA לצורך הכנת דוחות כספיים.