לְמַמֵן

הוצאות מכירה, כלליות וניהוליות

הוצאות המכירה, הכלליות והניהול (SG&A) מורכבות מכל הוצאות התפעול של עסק שאינן כלולות בעלות הסחורה שנמכרה. ההנהלה צריכה לשמור על שליטה הדוקה על עלויות אלה, מכיוון שהן מגדילות את נקודת השוויון של עסק. SG&A מופיע בדוח רווח והפסד, מתחת לעלות המוצרים שנמכרו. הוא עשוי להתפרק למספר פריטי הוצאה, או לאחד אותו לפריט בודד (דבר שכיח יותר כאשר מוצגת דוח רווח והפסד מרוכז).

המחלקות הבאות והוצאותיהן נחשבות כולן לסיווג ה- SG&A:

  • חשבונאות והוצאות משפט

  • הוצאות תאגיד

  • הוצאות מתקן

  • הוצאות מכירה ושיווק

הסיווג בדרך כלל אינו כולל את ההוצאות שהוצגו על ידי מחלקת המחקר והפיתוח. בנוסף, הוא אינו כולל עלויות מימון, כגון הכנסות ריבית והוצאות ריבית, מכיוון שהן אינן נחשבות לעלויות תפעול.

הוצאות SG&A מורכבות לרוב מעלויות הנחשבות כחלק מהתקורה הכללית של החברה, מכיוון שלא ניתן לייחס אותן למכירת מוצרים ספציפיים. עם זאת, חלק מהעלויות הללו יכולות להיחשב בעלויות ישירות. לדוגמא, עמלות מכירה נוגעות ישירות למכירות מוצרים, ועם זאת עשויות להיחשב כחלק מ- SG&A. כאשר עלות SG & A נחשבת לעלות ישירה, מקובל להעביר את העלות לסיווג העלות של מוצרים שנמכרו בדוח רווח והפסד.

מנקודת מבט ניהולית, SG&A מייצג עלות קבועה גדולה המגדילה את נקודת השוויון של החברה, ולכן דורשת מכירות גבוהות יותר או רווחי מוצרים גבוהים יותר על מנת לייצר רווח עבור העסק כולו. כתוצאה מכך, חשוב במיוחד לשמור על שליטה הדוקה בעלויות ה- SG&A, אשר ניתן להשיג באמצעות סקירה מתמדת של עלויות שיקול דעת, ניתוח מגמות והשוואות עלויות בפועל לתקציב. ניתן להשתמש בתקצוב אפס בסיסי גם כדי לשמור על השליטה בקטגוריית ההוצאות של SG&A.