לְמַמֵן

פחת מצטבר - ציוד

פחת מצטבר - ציוד הוא הסכום המצטבר של פחת שחויב בנכס הציוד. לחשבון יתרת אשראי טבעית. היתרה בחשבון זה משויכת לחשבון הרכוש הקבוע לציוד כדי להגיע לשווי הנקי של כל הציוד. בעת מכירת ציוד, הסכום המשויך לפחת שנצבר מוסר מחשבון הפחת - ציוד.