לְמַמֵן

כיצד ההכנסות משפיעות על המאזן

ההכנסות מופיעות בדרך כלל בחלק העליון של דוח רווח והפסד. עם זאת, יש לו גם השפעה על המאזן. אם תנאי התשלום של החברה הם מזומן בלבד, הרי שההכנסות יוצרות גם סכום מזומנים מקביל במאזן. אם תנאי התשלום מאפשרים אשראי ללקוחות, הרי שההכנסות יוצרות סכום מקביל של חשבונות חייבים במאזן. לחלופין, אם מבצעים מכירה בתמורה לנכס אחר (המתרחש בעסקת סחר חליפין), ייתכן שנכס אחר במאזן יגדל.

גידול נכסים זה יוצר גם גידול קיזוז בחלק ההון העצמי של המאזן, שם הרווח השמור יגדל. לפיכך, השפעת ההכנסות על המאזן היא גידול בחשבון נכסים וגידול תואם בחשבון מניות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found