לְמַמֵן

הערך הנוכחי של טבלה אחת

ערך נוכחי של טבלה אחת מציין את שיעורי ההיוון בערך הנוכחי המשמשים לשילובים שונים של ריביות ותקופות זמן. לאחר מכן מכפיל שיעור היוון שנבחר מטבלה זו בסכום מזומן שיתקבל במועד עתידי, כדי להגיע לערכו הנוכחי. שיעור הריבית שנבחר בטבלה יכול להיות מבוסס על הסכום הנוכחי שהמשקיע משיג מהשקעות אחרות, עלות ההון הארגונית או מדד אחר.

לפיכך, אם אתה מצפה לקבל תשלום של 10,000 $ בתום ארבע שנים ולהשתמש בשיעור היוון של 8%, הפקטור יהיה 0.7350 (כפי שצוין בטבלה שלהלן בצומת העמודה "8%" ו את השורה "n" של "4" ואז תכפיל את גורם 0.7350 ב 10,000 $ כדי להגיע לערך נוכחי של 7,350 $.

לאחר מכן מופיע ערך נוכחי של טבלה אחת המשתמשת בקבוצת ריביות ותקופות זמן סטנדרטיות.

הערך הנוכחי של טבלה אחת