לְמַמֵן

הפחתת קו ישר

הפחתת קו ישר הינה שיטה לחיוב עלות נכס בלתי מוחשי בהוצאה בשיעור עקבי לאורך זמן. שיטה זו מיושמת לרוב על נכסים בלתי מוחשיים, מכיוון שנכסים אלה אינם נצרכים בדרך כלל בקצב מואץ, כפי שיכול להיות במקרה של כמה נכסים מוחשיים. הנוסחה לחישוב המטען התקופתי בהפחתת קו ישר היא:

(ערך בספרים של נכס בלתי מוחשי - ערך הצלה צפוי) ÷ מספר התקופות

לדוגמא, עסק קנה פטנט תמורת 10,000 דולר ומצפה למכור אותו לעסק אחר בעוד ארבע שנים תמורת 2,000 דולר. חישוב חיוב ההפחתה הישר הוא:

(ערך של 10,000 $ לפטנט - 2,000 $ ערך הצלה צפוי) ÷ 4 שנים

= 2,000 $ הפחתות בשנה

הפחתת קו ישר זהה לפחת קו ישר, אלא שהיא חלה על נכסים בלתי מוחשיים, ולא על נכסים מוחשיים.

ניתן להחיל את המונח גם על החזר הלוואה באמצעות סדרת תשלומים תקופתיים בסכום זהה. כל אחד מתשלומים אלה כולל ריבית ורכיב קרן. בתחילת סדרת התשלומים, עיקר התשלומים מורכבים מחיובי ריבית, עם החזר קרן צנוע. מכיוון שההחזרים העיקריים מקטינים בהדרגה את סכום ההלוואה החזקה, שיעור הוצאות הריבית בכל תשלום עוקב יורד, מה שמאפשר להקצות שיעור מוגדל מכל תשלום לקרן.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found