לְמַמֵן

שיטת קצבאות פחת

שיטת הפחת היא לקצבת פחת המתמקדת בהשגת שיעור תשואה קבוע על נכס. סביר יותר שישמש לנכסים קבועים יקרים יותר שצפויים להיות בעלי אורך חיים ארוך. כדי להשתמש בשיטת הקצבה, בצע את הצעדים הבאים:

  1. העריך את תזרימי המזומנים העתידיים שישויכו לנכס.

  2. חשב את שיעור התשואה הפנימי על תזרימי המזומנים הללו.

  3. הכפל את שיעור התשואה הפנימי בערך הספרני הראשוני של הנכס.

  4. מחסרים את התוצאה מתזרים המזומנים לתקופה הנוכחית.

  5. הערך השיורי הוא הפחת לחיוב בהוצאה בתקופה הנוכחית.

שיטת הקצבה אינה מאושרת על ידי עקרונות חשבונאיים מקובלים. גישה זו נקראת גם שיטת הפחת בריבית דריבית.