לְמַמֵן

תלוש אריזה

תלוש אריזה הוא מסמך המתאר את תכולת המשלוח ללקוח. תלוש האריזה מכיל פריט נפרד לכל פריט שנשלח. כל פריט מציין את מספר המוצר, תיאור המוצר וכמות היחידה שנשלחה. ניתן לציין גם את המשקל. המסמך מודפס על ידי המוכר, אשר כולל אותו בחבילה או מצמיד אותו בחלק החיצוני של החבילה בתוך שקית אטומה.

ניתן להשתמש בתלוש אריזה על ידי הנמען לאימות תכולת המשלוח.