לְמַמֵן

הון פגוע

לחברה נפגעת הון כאשר הסכום המצרפי של ההון שלה נמוך מהערך הנקוב של מניותיה. מצב זה נוצר כאשר חברה הפסידה הון, בין אם על ידי הנפקת סכום מופרז של דיבידנדים, על ידי הפסדים, או שילוב של השניים. אם החברה מרוויחה מאוחר יותר רווח, היא יכולה להפוך את המצב.