לְמַמֵן

ריבית תשלום ייצור

ריבית תשלום ייצור היא הזכות לקבל הכנסות מהפקת נפט וגז, כאשר הזכות חוזרת חזרה לריבית ממנה נוצרה לאחר שמגיעים לכמות מסוימת של נפח או הכנסות. ארגון משיג ריבית תשלום ייצור XE "ריבית תשלום ייצור" כאשר הוא רוכש אחוז מהעתודות המוכחות של שדה.

תשלום שבוצע לבעל ריבית זו נרשם ככל שהוא מתקבל או הופך לחייב.