לְמַמֵן

הגדרת ערך רעיוני

ערך רעיוני הוא הסכום הבסיסי שעליו מתבססת סחר בנגזרים. לדוגמא, אם חוזה אופציות הוא על 1,000 מניות של מניות רגילות והמניות מוערכות בשווי של 20 $ כל אחת, אז הערך הרעיוני של ההסדר הוא 20,000 $. מושג הערך הרעיוני נכלל בדרך כלל בתנאי האופציות למניות, החלפות ריבית, נגזרים במטבע חוץ והסדרים דומים.

ערך רעיוני גדול בהרבה משווי השוק של עסק, שהוא המחיר בו ניתן לקנות או למכור עמדה בשוק. כמות המינוף הקשורה למסחר היא הערך הרעיוני חלקי שווי השוק של המסחר.