לְמַמֵן

ההבדל בין משכורת חצי שבועית לשבועיים

ההבדל בין חצי שכר לשכר דו-שבועי הוא שהחצי-חודשי משולם 24 פעמים בשנה, והדו-שבועי משולם 26 פעמים בשנה. משכורת חצי שנתית משולמת פעמיים בחודש, בדרך כלל בימים ה -15 והאחרון של החודש. אם אחד מתאריכי התשלום הללו חל בסוף שבוע, משולם השכר במקום ביום שישי הקודם. שכר דו שבועי משולם כל שבוע אחר, בדרך כלל ביום שישי.

מנקודת מבט יעילה, עדיף שכר חצי-עשרה, מכיוון שיש להכין שתי שכר פחות בשנה. כמו כן, קל יותר לחלק משכורות ושכר עבודה בין החודשים הנכונים בשיטה החציונית, מכיוון שיש פחות צורך בערכי התאמה בסוף החודש.

מנקודת המבט של יחסי עובדים עדיף שכר הדו-שבועי מכיוון שהעובדים רגילים לקבל שכר פעמיים בחודש ואז מקבלים שני תלושי משכורת "חינם" נוספים בכל שנה. יתר על כן, קל יותר לעובדים לתקצב תקבולים במזומן בכל יום שישי אחר, ולא לקבלות שעשויות להיות מואצות או מתעכבות בגלל קיום סופי שבוע וחגים.

מנקודת מבט ארגונית, קל יותר לצוות השכר להכין שכר דו שבועי, מכיוון ששלבי העיבוד מתקיימים תמיד באותו יום בכל שבוע (אלא אם כן החגים מפריעים). כאשר משתמשים בשכר חצי-עתידי, שלבי העיבוד נעים כל הזמן בין ימי השבוע השונים, מכיוון שתאריך התשלום אינו קבוע ביום ספציפי בשבוע.

יש ארגונים שמתמקדים בשילוב של רשימות שכר, תוך שימוש בגישה החצי-עשרה לעובדים בשכר ובשכר לשבועיים לעובדים לפי שעה. מנקודת מבט יעילות, הנקודה העיקרית היא להימנע משכר שבועי לטובת אחת מהשיטות המוצגות כאן, ובכך לקצץ את מספר השכר הכולל במחצית.